Menü

A Boróka Park 2 Hungary Kft. (a továbbiakban: „Boróka”) a www.borokapark.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az érintett az eredeti anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat tiszteletben tartja.

A Weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

A Weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Boróka kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

 

1. Támogatott böngészők:

  • Mozilla Firefox
  • MS Edge
  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Opera

 

2. Hivatkozások más weboldalakra

A Weboldalról más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az érintett kényelmét szolgálja A Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra való belépés az érintett kizárólagos felelősségére történik, a többi weboldal megjelenéséért, illetve a weboldalakra való bejutási feltételekért a Boróka nem vállal felelősséget.

A Boróka hozzájárul, hogy személyes használatra a Weboldal kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Boróka fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor módosítsa, átdolgozza, korszerűsítse, vagy visszavonja. A Boróka előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

 

3. A Weboldal információinak pontossága és megbízhatósága

A Weboldalon vagy azon keresztül bemutatott tartalom kizárólag általános tájékoztatás céljára szolgál. A Boróka nem garantálja ezen információ pontosságát és teljességét, és elhárít minden felelősséget a megbízhatóságát illetően.

 

4. Adatkezelési nyilatkozat

A Boróka adatkezelése megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései,
  • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

 

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Az adatok harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

A Weboldal általában a személyes adatok megadása nélkül látogatható, néhány szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adatok ( pld. név, e-mail cím ) megadása.

A Weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.(pl. kapcsolatfelvétel).

A Boróka igyekszik minden szükséges lépést megtenni a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.

A Boróka a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel a Borókát a személyes adatok átadására.

Top